Κατηγορία: ΣΑΛΑΚΟΣ


Η πηγή «Νύμφη» του χωριού Σάλακος, διαθέτει πλούσια αποθέματα νερού και μάλιστα υδρεύει όχι μόνο την περιοχή της Σαλάκου, όπου βρίσκεται, αλλά ακόμη και την πόλη της Ρόδου.Τα πλούσια νερά και η άφθονη βλάστηση, συνθέτουν ένα μοναδικό τοπίο, γαλήνης και Read more…