Ανακοίνωση για προκήρυξη ΑΣΕΠ 13Κ/2021 για την πλήρωση θέσεων εργασίας


   Θέμα : Προκήρυξη ΑΣΕΠ 13Κ/2021 για την πλήρωση θέσεων εργασίας .

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η   13Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 66/31.12.2021/τ. ΑΣΕΠ και 2/18.01.2022/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.468 συνολικά θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α Ά και ΄Β βαθμού.

Συγκεκριμένα για τον Δήμο Η.Ν. Κάσου προορίζονται οι παρακάτω θέσεις .

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣΚΛΑΔΟΣΦΟΡΕΑΣ
1810ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠ.ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
1900ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
2201ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
2210ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
2219ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
2302ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχει ξεκινήσει από τις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και θα λήξει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ Διαγωνισμοί (asep.gr).

0 comments on “Ανακοίνωση για προκήρυξη ΑΣΕΠ 13Κ/2021 για την πλήρωση θέσεων εργασίας

Αφήστε μια απάντηση

WordPress PopUp Plugin