Με την Immacolata και για την Λευτεριά διέσχισαν την Μεσόγειο


Γράφει ο Μανώλης Κασσώτης

Στις 4 Οκτωβρίου 1944 έφυγαν οι τελευταίοι Γερμανοί από την Κάρπαθο και στην θέση τους άφησαν τους Ιταλούς που συνεργάζονταν μαζί τους. Αλλά την άλλη μέρα επαναστάτησαν οι Καρπάθιοι με τα όπλα που έκρυψαν όταν  Ιταλοί παραδόθηκαν στους Γερμανούς μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας με τους Συμμάχους. Οι Ιταλοί, υπό την πίεση των όπλων των επαναστατών παρέδωσαν την διοίκηση του νησιού στους επαναστάτες που κήρυξαν την Ένωση της Καρπάθου και της Κάσου με την Ελλάδα. Αλλά, από έλλειψη τροφίμων λόγω του πολέμου, οι κάτοικοι των δυο νησιών κινδύνευαν να πεθάνουν από την πείνα. Κάποιοι έπρεπε να πάνε στην Αίγυπτο να ειδοποιήσουν τους Συμμάχους.   

Το μόνο μέσω που υπήρχε στην Κάρπαθο ήταν η Immacolata (Αναμάρτητη), καΐκι  δυο τόνων των Μιχάλη Πιττά και Κώστα Λαμπρίδη. Στις 10 Οκτωβρίου, μαζί με τους καπετάνιους Μανώλη Πατσουράκη και Γιώργο Χριστοδούλου και τους Λάζαρο Κοσμά, Νίκο Σταματάκη και Σοφοκλή Οικονομίδη, ξεκίνησε η Immacolata από το Φοινίκι. Σταμάτησε στην Κάσο για να πάρουν πυξίδα και βάλαν πορεία για την Αίγυπτο.

Μετά από πολλούς κινδύνους και ταλαιπωρίες η Immacolata έφτασε στο Abukir της Αιγύπτου, όπου άφησαν την Immacolata και τους πήραν στην Αλεξάνδρεια. Μετά από τις σχετικές έρευνες και ανακρίσεις, στις 16 Οκτωβρίου, τα αντιτορπιλικά Cleveland και Terpsichore ανέχωρησαν από την Αλεξάνδρεια για την Κάρπαθο παίρνοντας μαζί τους και τους επτά πατριώτες.

https://youtube.com/watch?v=5m2sIbZGwMc%3Ffeature%3Doembed

Την επομένη, 17 Οκτωβρίου, τα δυο αντιτορπιλικά έφτασαν στην Κάρπαθο και επίσημα αναγνωρίστηκε από τους Συμμάχους η απελευθέρωση των δυο νησιών. Το ίδιο βράδυ ο ραδιοφωνικός σταθμός του BBC του Λονδίνου ανακοίνωσε: «Μοναδικόν εις τα χρονικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θα παραμείνη ασφαλώς το γεγονός της απελευθερώσεως της νήσου Καρπάθου, οι κάτοικοι της οποίας, αν και τελείως απομονωμένοι από τον ελεύθερον κόσμον, κατόρθωσαν να εξοπλισθούν με τον οπλισμόν του εχθρού και επαναστατήσαντες, τον ηνάγκασαν να παραδοθεί άνευ όρων και να ελευθερώσουν μόνοι των και χωρίς καμμίαν εξωτερικήν βοήθειαν την ωραίαν νήσον των».

Το τραγούδι, στο video που ακολουθεί, εξιστορεί την περιπέτεια της Immacolata που σύνταξε και μελοποίησε ο Μανώλης Λαμπρίδης, γιος του Κώστας Λαμπρίδη, και ερμηνεύει η κόρη του Φωτεινή Λαμπρίδη.

Με τον καπετάν Μιχάλη εταξίδευα,

ιστορίες που πολέμου, να μου πει του γύρευα.

Ιστορίες που πολέμου, να μου πει του γύρευα.

Πες μου για την (Ι)μμακολάτα, και για τους επτά,

πως κατάφερες να φτάσεις, ως την Αλεξάνδρεια.

Πως κατάφερες να φτάσεις, ως την Αλεξάνδρεια.

Όρσα τα πανιά, μια περίπολος στη μάσκα τη πλωριά,

φουλ τη μηχανή, πριν προλάβουν να μας βρουν οι Γερμανοί.

Το καπέλο του στραβώνει, φάνηκε ο θυμός,

και τους αναστεναγμούς, τους επήρε ο βυθός.

Και τους αναστεναγμούς, τους επήρε ο βυθός.

Λευτεριά η (Ι)μμακολάτα, σ(ε) όλους έδωσε,

μα η ψεύτρα η ιστορία, όλους μας επρόδωσε.

Μα η ψεύτρα η ιστορία, όλους μας επρόδωσε.

Φάνηκε η στεριά, πέντε μοίρες το τιμόνι δεξιά,

χάλασε ο καιρός, νύχτα φτάνουμε αν θέλει ο Θεός.

Στα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας, στα λασπόνερα,

βούλιαξαν την (Ι)μμακολάτα, κι όλα μας τα όνειρα.

Βούλιαξαν την (Ι)μμακολάτα, κι όλα μας τα όνειρα.

Όρσα τα πανιά, μια περίπολος στη μάσκα τη πλωριά,

φουλ τη μηχανή, πριν προλάβουν να μας βρουν οι Γερμανοί.

—————————————————————————  

With Immaculate, a two-tone boat,

And for Liberty they crossed the Mediterranean

On October 4, 1944 the last Germans left Karpathos and in their place left the Italians who were collaborating with them. But the next day the Karpathians rebelled with the weapons they had hidden when the Italians surrendered to the Germans, after Italy capitulated to the Allies. The Italians were forced and handed over the island’s administration to the revolutionaries who declared the union of Karpathos and Kassos with Greece. But, due to the lack of food because of the war, the inhabitants of the two islands were in danger of dying of hunger. Someone had to go to Egypt to alert the Allies.

The only vessel that existed in Karpathos was Immaculate, a two-ton boat owned by Michalis Pittas and Costas Lampridis. On October 10, together with captains Manolis Patsourakis and George Christodoulou and Lazarus Kosmas, Nikos Stamatakis and Sophocles Oikonomidis Immaculate set off from Finiki. It stopped in Kassos to get a compass and set course for Egypt.

After many dangers and adventures Immaculate reached Abukir, Egypt from where were taken to Alexandria. After the customary interrogations and analysis, the destroyers Cleveland and Terpsichore left Alexandria on October 16 taking with them the seven patriots.

The next day, October 17, the two destroyers arrived at Karpathos and the liberation of both islands was officially recognized by the Allies. The same evening, the BBC radio station in London announced: “Unique in the annals of the Second World War will certainly remain the fact of the liberation of the island of Karpathos, whose inhabitants, although completely isolated from the free world, managed to arm themselves armed with the enemy weapons and rebelling, they forced them to surrender unconditionally and free their beautiful island by themselves and without any external help”.

The following song, in free translation, and the video recounts the adventure of Immaculate written and composed by Manolis Lampridis, son of Costas Lampridis, and performed by his daughter Fotini Lampridis.

Traveling with Captain Michalis,

I asked him about war stories.

I asked him about war stories.

Tell me about Imaculate, and about the seven,

how you managed, to reach Alexandria?

How you managed, to reach Alexandria?

Hoist the sails, a patrol in the mask of the bow,

full engine, before the Germans find us.

He crooked his hat, and show his anger,

and the bottom of the sea, took his sighs.

And the bottom of the sea, took his sighs.

Immaculate gave freedom to everyone,

but history is a liar, it betrayed us all.

But history is a liar, it betrayed us all.

Land is sighted, five degrees to starboard,

The weather has deteriorated,

we will arrive at night if the weather allows.

Off Alexandria, in the muddy waters,

they drowned Immaculate, and all our dreams.

They drowned Immaculate, and all our dreams.

Hoist the sails, a patrol in the mask of the bow,

full engine, before the Germans find us.

Manolis Cassotis.

0 comments on “Με την Immacolata και για την Λευτεριά διέσχισαν την Μεσόγειο

Αφήστε μια απάντηση

Best Wordpress Popup Plugin