Παρουσίαση Βιβλίου Μιλτιάδη Λογοθέτη


Το Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου του ΔΟΠΑΡ σε συνεργασία με τη
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου και το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου
Ρόδου παρουσιάζουν το βιβλίο του καταξιωμένου οικονομολόγου και συγγραφέα
κ. Μιλτιάδη Λογοθέτη «ΡΟΔΟΣ κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές μεταλλαγές από
την ύστερη Τουρκοκρατία μέχρι σήμερα», την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 και ώρα
19:00 στην αίθουσα της Νέας Πτέρυγας του Νεστορίδειου Μελάθρου (οδός Ι. & Π.
Νεστορίδη – τμήμα οδού Κω).
Ομιλητές της βραδιάς είναι: ο ερευνητής και συγγραφέας κ. Κώστας Σκανδαλίδης,
ο πολιτικός μηχανικός ερευνητής και συγγραφέας κ. Νίκος Φαρμακίδης, ο νομικός,
ερευνητής της ιστορίας και της παράδοσης κ. Μανόλης Μακρής,
και ο κ. Μιλτιάδης Λογοθέτης.
Την παρουσίαση συντονίζει το στέλεχος του ΔΚΣΜΡ, Μαρία Σπανού.
Το βιβλίο καλύπτει την περίοδο που αρχίζει περί τα μέσα του 19 ου αιώνα και ταυτίζεται με
τις μεταρρυθμίσεις του Οθωμανικού Κράτους (Τανζιμάτ) και τη βαθμιαία συρρίκνωση του
και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Πρόκειται για την περίοδο που συμβατικά λόγω αυτών των
γεγονότων, αποτέλεσε το πέρασμα από μια πρότερη ιστορική διαδρομή σε μία ύστερη,
αυτή που οι ιστορικοί των τουρκοκρατούμενων ελληνικών περιοχών χαρακτήρισαν ύστερη
Τουρκοκρατία. Το βιβλίο περιλαμβάνει τις μεταβολές που σημειώθηκαν στις επιμέρους
ιστορικές περιόδους της Ρόδου (Τουρκοκρατία, Ιταλοκρατία, Γερμανική Κατοχή, Αγγλική
Διοίκηση και Ελεύθερος Ελληνικός Βίος), τις οποίες εντάσσει και αναλύει σε έξι βασικές
ενότητες: α. Οι δημογραφικές εξελίξεις διαχρονικά, β. Η διοίκηση, αυτοδιοίκηση και
κοινοβουλευτισμός, γ. Οι οικονομικές εξελίξεις διαχρονικά, δ. Οι κοινωνικές υπηρεσίες,
παιδεία, υγεία, κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, ε. Η ενασχόληση με τις επιστήμες και τα
γράμματα και στ. Τα πολιτιστικά στη διαδρομή του χρόνου. Παρά την πληθώρα στοιχείων,
αριθμών και ονομάτων, το βιβλίο χαρακτηρίζεται από ανθρωποκεντρισμό, με την έννοια ότι
δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα στις εξελίξεις
διαχρονικά.

0 comments on “Παρουσίαση Βιβλίου Μιλτιάδη Λογοθέτη

Αφήστε μια απάντηση