Ο Δήμος Τήλου ανακοινώνει την πρόθεσή του να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Zero Waste Cities


O Δήμος Τήλου ανακοινώνει την πρόθεση του να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Zero Waste Cities για να λάβει πιστοποίηση Δήμου Μηδενικών
Αποβλήτων.
Το πρόγραμμα Just Go Zero Tilos υλοποιείται από τον Ιούνιο 2021 με
πρωτοβουλία του Δήμου Τήλου και υποστήριξη της εταιρίας Polygreen. Στόχος η
βελτιστοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων, η οριστική διακοπή
λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και η μεγιστοποίηση
των ποσοστών ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών.
Σε έναν μόλις χρόνο από την έναρξη της πόρτα-πόρτα συλλογής και την
εφαρμογή της διαλογής στην πηγή σε βιοαπόβλητα, ανακυκλώσιμα υλικά και
υπόλειμμα το νησί έχει ήδη επιτύχει 100% εκτροπή από την ταφή και φτάσει το
90% ποσοστό ανάκτησης.
Τι έχει επιτευχθεί έως σήμερα:
• Παύση λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
• 57% ανακύκλωση, 33% κομποστοποίηση 10% ενεργειακή αξιοποίηση
• Διαλογή στην πηγή και χωριστή συλλογή στις σχολικές μονάδες
• Προώθηση μέτρων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης υλικών
• Εξοικείωση κατοίκων, επιχειρηματιών και επισκεπτών στο μοντέλο κυκλικής
οικονομίας και προώθηση πράσινης, βιώσιμης ανάπτυξης.
Έχοντας ήδη επιτύχει 100% εκτροπή από την ταφή και φτάνοντας ποσοστό
ανάκτησης έως και 90%, ο Δήμος Τήλου σε συνεργασία με την εταιρία Polygreen
συνεχίζουν την προσπάθεια μείωσης και ορθής διαχείρισης αστικών στερεών
αποβλήτων στο πνεύμα των προτύπων κυκλικής οικονομίας.
Δεν μένουμε μόνο σε αυτά αλλά προχωράμε ακόμη ποιο δυναμικά το 2023.
Ο Δήμος Τήλου ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της  διαρκούς προσπάθειας
πρόληψης και μείωσης των αποβλήτων που καταλήγουν σε τελική διάθεση,
 ξεκινά τη συνεργασία του με τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς   Mission Zero
Waste Academy,  Zero Waste Europe, και την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
με στόχο να πιστοποιηθεί ως Δήμος Μηδενικών Αποβλήτων.

0 comments on “Ο Δήμος Τήλου ανακοινώνει την πρόθεσή του να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Zero Waste Cities

Αφήστε μια απάντηση

WordPress PopUp Plugin