Ημερίδα Τουριστικής Εκπαίδευσης


Η Διεύθυνση Τουρισμού Δήμου Ρόδου σας προσκαλεί το Σάββατο 18 Μαρτίου
2023 στις 12.00 στο ξενοδοχείο RODOS PALACE σε μια ημερίδα επαγγελματικού
προσανατολισμού στις Τουριστικές Επιστήμες. Στόχος της ημερίδας είναι η
ενημέρωση για το εύρος των δυνατοτήτων που προσφέρει ο τουριστικός κλάδος
στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα. Η παρουσίαση αφορά όσους επιθυμούν να
ενταχθούν ή ήδη εργάζονται στον κλάδο. Ειδικότερα, οι βασικοί άξονες που θα
αναλυθούν είναι:
Α. Δυνατότητες Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ανά βαθμίδα
Β. Τάσεις & Προοπτικές
Γ. Soft Skills & Επανακατάρτιση στα υπάρχοντα και αυριανά στελέχη του κλάδου
Υπό αυτό το πρίσμα, θα αναπτυχθούν, ενδεικτικά, οι επιμέρους ενότητες:
 Δυνατότητες Εκπαίδευσης στον Τουρισμό για τους/τις αποφοίτους/τες
Λυκείου στη μεταδευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση
 Success Stories από την Τοπική και Ευρωπαϊκή Τουριστική Εκπαίδευση
 Διεπιστημονικότητα & Προοπτικές για αποφοίτους/τες τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
 Ο Τουριστικός πυλώνας εν μέσω της 4 ης Βιομηχανικής Επανάστασης
 Δια Βίου Μάθηση και Απασχόληση για στελέχη του Τουρισμού
 Ατομικά Χαρακτηριστικά και Ήπιες Δεξιότητες για τον/την αυριανό/ή
επαγγελματία
 Skills Mismatch & Trends στη Ζήτηση Ανθρωπίνου Δυναμικού για την
αυριανή τουριστική πραγματικότητα
Στο τέλος της ημερίδας θα ακολουθήσει ελεύθερη συζήτηση ενώ θα μπορέσουν να
επιλυθούν και απορίες του κοινού.
Κεντρικός Ομιλητής είναι ο Δρ Ταουσάνης Χρήστος, Ιδρυτής & Επιστημονικός Διευθυντής
της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας.
 Ελεύθερη είσοδος
 Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής
Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού
και Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Αθανάσιος Βυρίνης

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
στον κλάδο του τουρισμού, η Διεύθυνση Τουρισμού της Ρόδου διοργανώνει ανοιχτή ημερίδα
Τουριστικής Κατάρτισης σε συνεργασία με το Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.
Στην ημερίδα συμμετέχουν όλες οι δομές τουριστικής εκπαίδευσης του νησιού μας.
Απώτερος σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση αρχικά του
δυνητικού εργατικού και επιστημονικού δυναμικού της περιοχής αναφορικά με το εύρος της
απασχολησιμότητας και τη δυναμική που προσφέρει ο τουριστικός κλάδος.
Επιπρόσθετα, θα αναλυθούν οι απαιτούμενες δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν τα στελέχη
όλων των βαθμίδων αλλά και πως η 4η βιομηχανική επανάσταση αλλάζει τόσο τις ανάγκες
σε έμψυχο δυναμικό αλλά και ευρύτερα τον κλάδο.
Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση στη σύνδεση πλειάδας ειδικοτήτων με τον τουριστικό κλάδο και
τον θεματικό τουρισμό.
Τέλος, παράλληλος στόχος είναι η σύνδεση των δυνητικών εργοδοτών με τους νέους
ανθρώπους και η ανάδειξη των ευκαιριών που προσφέρονται και σε τοπικό επίπεδο αλλά και
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Ομιλητής της παρούσας εκδήλωσης θα είναι ο Δρ Ταουσάνης Χρήστος, Συγγραφέας &
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και ένας από τους πλέον έμπειρους ομιλητές πανευρωπαϊκά.
Ενδεικτικά θα αναπτυχθούν οι επιμέρους ενότητες:
 Δυνατότητες Εκπαίδευσης στον Τουρισμό για τους/τις αποφοίτους/τες Λυκείου στη
μεταδευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση
 Δυνατότητες μετεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης σε φοιτητές, σπουδαστές, αλλά και
εργαζόμενους
 Success Stories από την Ευρωπαϊκή Τουριστική Εκπαίδευση
 Διεπιστημονικότητα & Προοπτικές για αποφοίτους/τες τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 Ο Τουριστικός πυλώνας εν μέσω της 4 ης Βιομηχανικής Επανάστασης
 Δια Βίου Μάθηση και Απασχόληση για στελέχη του Τουρισμού

Διεύθυνση Τουρισμού Δήμου Ρόδου, Αβέρωφ 3 Τηλ.2241035240 Email: tourism@rhodes.gr
 Ατομικά Χαρακτηριστικά και Soft Skills για τον/την αυριανό/ή επαγγελματία
 Skills Mismatch & Trends στη Ζήτηση Ανθρωπίνου Δυναμικού για την αυριανή
τουριστική πραγματικότητα
Μετά το πέρας της ομιλίας, θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για συζήτηση με τον ομιλητή και
επίλυση αποριών. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί το Σάββατο 18 Μαρτίου στις 12:00 στο
Rodos Palace Hotel.
Σας περιμένουμε!
 Ελεύθερη είσοδος
 Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού
και Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Αθανάσιος Βυρίνης

0 comments on “Ημερίδα Τουριστικής Εκπαίδευσης

Αφήστε μια απάντηση