ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΟΤΑΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ


ΑΠΟΦΑΣΗ 2378

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Έχοντας υπ’ όψιν:

  1. . Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
    2 Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).
  2. 5η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2», στα πλαίσια του
    Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης”, (ΑΔΑ ΡΣΛΘ46ΝΠΙΘ-ΝΛ5)
  3. Το υπ’ αριθμ. Άρθρο 34 – Οργανωμένη Προληπτική Απομάκρυνση Πληθυσμού Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές
    διατάξεις, (ΦΕΚ 102/Α΄/2002).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ

Σε συνέχεια της εντολής του Υπουργείου Κλιματική Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο αριθμό 112, για
την εκκένωση της Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπειού και της περιοχή Κιοταρίου της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου,
προς αποφυγή κινδύνου από την δασική πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή. Ιδιαίτερα και κατά
προτεραιότητα απομακρύνονται τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, άτομα παιδικής ηλικίας,
ηλικιωμένοι, ασθενείς, άτομα με κινητικά προβλήματα, κλπ.
Οι πολίτες που δεν διαθέτουν Ι.Χ. συγκεντρώνονται στη παραλία του Κιοταρίου στην περιοχή του
Πελεκάνου να φέρουν μαζί τους τα απαιτούμενα προσωπικά τους αντικείμενα και να φροντίσουν να
λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας των οικιών και των περιουσιών τους.
Λεωφορεία για την μεταφορά των πολιτών διέρχονται συνεχώς από το σημείο του Πελεκάνου στο
Κιοτάρι.
Οι πολίτες κατευθύνονται στους ακόλουθους ασφαλείς χώρους συγκέντρωσης:
 Δημοτικό Κατάστημα Γενναδίου
 Γυμνάσιο Γενναδίου
 Λύκειο Γενναδίου
 Το Δημοτικό κατάστημα Γενναδίου
Οι ανάγκες σίτισης των πολιτών καλύπτονται δωρεάν από όλα τα επισιτιστικά καταστήματα του οικισμού
Γενναδίου.
Η διάρκεια της απομάκρυνσης προσδιορίζεται για 24 ώρες μέχρι να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος, η οποία
διάρκεια ενδέχεται να τροποποιηθεί. Οι πολίτες που θα επιλέξουν να απομακρυνθούν από την υπό

02/02

εκκένωση κοινότητα, με τα Ι.Χ. τους, καλούνται να υπακούσουν και να ακολουθήσουν ρητά τις
κατευθυντήριες οδηγίες της Τροχαίας/Αστυνομίας.
Επισημαίνεται ότι οι δράσεις που αφορούν την τήρηση της τάξης, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την
απομάκρυνση, καθώς και την πρόληψη και καταστολή τυχόν εγκλημάτων κατά της περιουσίας των
πολιτών που απομακρύνονται από την περιοχή αποτελούν αρμοδιότητα των κατά τόπους Αστυνομικών
Αρχών.

Ο Δήμαρχος

Αντώνης Β. Καμπουράκης

0 comments on “ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΟΤΑΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

Αφήστε μια απάντηση