Αιτήματα χρηματοδοτήσεων του Δήμου Η.Ν. Κάσου από το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»


    Στο πλαίσιο των ενεργειών  για την  βελτίωση των υπαρχόντων υποδομών της Η.Ν. Κάσου αλλά  και την δημιουργία νέων με σκοπό την διευκόλυνση της καθημερινότητας των κατοίκων του νησιού οι υπηρεσίες του Δήμου της Η.Ν. Κάσου κατέθεσαν ανά άξονα χρηματοδότησης τα παρακάτω αιτήματα συνολικού ύψους : € 4.420.618,54 .Τα αιτήματα με κάθε λεπτομέρεια είναι :

  • ΑΤ 01 Βελτίωση Υποδομών Δικτύου Ύδρευσης. 1.486.489,42 € αίτηση χρηματοδότησης με Αριθ. Πρώτ.5516/30-3-21 τίτλος «ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Η.Ν. ΚΑΣΟΥ» και αφορά προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτιστοποίησης της λειτουργιάς των δικτύων ύδρευσης (π.χ τηλεμετρίας) του Δήμου Ηρωικής νήσου Κάσου ».
  • ΑΤ 04  Γωνίες Ανακύκλωσης ύψους  654.720,00  €  αίτηση χρηματοδότησης με Αριθ. Πρώτ .12031 από 11-6-21 . Η υλοποίηση της Πράξης «Γωνιές Ανακύκλωσης και εξοπλισμός διακριτής συλλογής στον Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου», περιγράφεται ως ακολούθως.
  • ΥΠΟΕΡΓΟ1:Προμήθεια εξοπλισμού διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων για την δημιουργία του δικτύου διακριτής-χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων του Δήμου Η. Ν. Κάσου με σκοπό την εξυπηρέτηση μέρους του συνόλου του πληθυσμού του Δήμου θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια του κάτωθι εξοπλισμού:

– Ένα (1) Κλειστό Γερανοφόρο όχημα μεταφοράς ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών

– Έξι (6) «Έξυπνες» Γωνίες ανακύκλωσης (4-6 ρευμάτων)

– Οκτώ (8) Γωνίες Ανακύκλωσης για σχολεία

– Εκατό (100) Καφέ κάδοι 240 λίτρων

  • ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας .Εκστρατεία ενημέρωσης έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, μέσω newsletter, ανακοινώσεων κτλ. περιλαμβάνει τη δημιουργία και προβολή σχετικού οπτικοακουστικού υλικού στις εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και συγκεκριμένα: στον σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενημέρωσης των μαθητών για θέματα διαχείρισης αποβλήτων, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας, σε συνεργασία με Εκπαιδευτικά και Παιδαγωγικά Τμήματα Ανώτατων Σχολών, καθώς και η διοργάνωση Πρωταθλήματος Ανακύκλωσης μεταξύ των σχολείων του Δήμου ως μέσο ευαισθητοποίησης των μαθητών.
  • ΑΤ 08 Ψηφιακός Μετασχηματισμός 690.588,44 €  αίτηση χρηματοδότησης με Αριθ. Πρώτ  118 /11-6-3021 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Η.Ν. Κάσου» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Παρακολούθηση, έλεγχος, πρόληψη & έγκαιρη προειδοποίηση» στον τομέα πολιτικής προστασίας  ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19» ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Εικονικός Πολιτισμός , ψηφιακές δράσεις ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος του νησιού.
  • ΑΤ 09 «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»  Μελέτη προσθήκης αιθουσών στο Δημοτικό  Σχολείο Κάσου 324.538,60 €  έλαβε Αριθ. Πρώτ 2893 από 17-02-2021 και αφορά  την προσθήκη αιθουσών στο  διδακτήριο του Δημοτικού Σχολείου στο Φρυ με στόχο  την εξ’ ολοκλήρου  λειτουργία  του 6 Θέσιου Δ.Σ   Η.Ν.  Κάσου   σε ένα διδακτήριο .
  • ΑΤ 11 «Προσεισμικός Έλεγχος»  21.070,70 €  έλαβε  αριθ. πρωτ 9090 από 21-5-2021 Η πράξη με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας στο Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου» περιλαμβάνει σε πρώτη φάση το Υποέργο 1 με τίτλο «Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου» και το Υποέργο 2 με τίτλο «Δράσεις ενημέρωσης ,πληροφόρησης , και ευαισθητοποίησης».

Το Υποέργο1 αφορά την Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου σε 8 Κρίσιμες Υποδομές και σε όλες τις Δημοτικές ενότητες του Δήμου. Το Υποέργο 2 αφορά δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης με την συνεργασία των αρμόδιων επιστημονικών φορέων (ΤΕΕ, ΟΑΣΠ κλπ.) και υπηρεσιών (πυροσβεστική, πολιτική προστασία κλπ) με σκοπό τη διεύρυνση της κοινωνικής αντισεισμικής συνείδησης και την εμπέδωση της αντισεισμικής συμπεριφοράς από τον πληθυσμό. 

  • ΑΤ 12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»  Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων 884.120,00 €  αίτηση χρηματοδότησης με  αριθ. πρώτ  10018 από  31-5-2021 . Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οκτώ (8) ηλεκτρικών οχημάτων και πέντε (5) σταθμών φόρτισης στον Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου, για κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα, στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται  η προμήθεια των κάτωθι οχημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού:

• ένα (1) ηλεκτρικό πολυμηχάνημα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για φόρτωση υλικών και μελλοντικά για άλλες εργασίες όπως κόψιμο κλαδιών και χόρτων, καθαρισμό οδών κλπ.

• ένα (1) ηλεκτρικό μικρό pick-up, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για πάσης φύσεως μεταφορές υλικών.

• δύο (2)  ηλεκτρικά επιβατηγά οχήματα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για μεταφορά προσωπικού.

• δύο (2) ηλεκτρικά VAN με εξοπλισμό κινητού συνεργείου, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για μεταφορά και αποθήκευση φορητών εργαλείων (π.χ. Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών).

• ένα (1) ηλεκτρικό απορριμματοφόρο για την αποκομιδή απορριμμάτων .

• ένα (1)  ηλεκτρικό λεωφορείο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για μεταφορά των δημοτών.

• πέντε (5) σταθμοί φόρτισης για τη φόρτιση των παραπάνω οχημάτων.

  • Και  τέλος  το έργο ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ  ΠΡΟΣ ΣΚΑΦΗ το οποίο ήταν ήδη ενταγμένο στο πρόγραμμα  Φιλόδημος Ι  και με απόφαση μεταφοράς  του Υπουργού Εσωτερικών εντάσσεται  στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτης με χρηματοδότηση  ύψους  251.840,18 €  

   O Δήμαρχος της Η.Ν. Κάσου Μιχάλης Ερωτόκριτος σχετικά με το αναπτυξιακό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης  ανέφερε  :  « Σε εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης  της  τοπικής κοινωνίας  Ο Δήμος της Ηρωικής Νήσου Κάσου παρά  τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με την υποστελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας  λόγω της  έλλειψης του απαραίτητου τεχνικού προσωπικού στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών συνολικά κατέθεσε αιτήματα χρηματοδότησης που ανέρχονται στο πόσο επιχορήγησης  συνολικού ύψους € 4,5 εκατομμύρια περίπου . Ως Δημοτική Αρχή συχνά  συναντούμε εμπόδια  αντιμετωπίζοντας χρονοβόρες  γραφειοκρατικές διαδικασίες παρόλα αυτά πάντα αναζητούμε προγράμματα χρηματοδότησης  με μοναδικό  στόχο να αναβαθμίσουμε τις υπάρχουσες υποδομές  και θα εργαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε να εξασφαλίσουμε τα μέσα  για να βελτιώσουμε με κάθε δυνατό τρόπο τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες» .

0 comments on “Αιτήματα χρηματοδοτήσεων του Δήμου Η.Ν. Κάσου από το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Αφήστε μια απάντηση

Best Wordpress Popup Plugin