ΗΡΩΙΚΗ ΝΗΣΟΣ ΚΑΣΟΣ

Εζήτησα από τον Θεό την ομορφιά να πιάσω

κι εκείνος χαμογέλασε και μου έδειξε την Κάσο.