Ένωση Συμιακών Νέων “Ο Νιρέας”

Η Ένωση Συμαίων Νέων “Ο ΝΙΡΕΥΣ” ιδρύθηκε το 1973 με έδρα τον Πειραιά.
Η αίτηση για την έγκριση του Καταστατικού της κατατέθηκε στις 16 Μαρτίου 1973 στο Πρωτοδικείο Πειραιά από την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή με επικεφαλής τον δικηγόρο Μιχαήλ Μοσκιού και εγκρίθηκε με την απόφαση 240 του Απριλίου του 1973.
Σκοπός της Ένωσης, σύμφωνα με το Καταστατικό της, είναι:
α) Η ανάπτυξις πνεύματος αγάπης προς την ιδιαιτέραν πατρίδα Σύμη
β) Η σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των Συμαίων Νέων και η εκ ταύτης επίτευξης αισθημάτων συμπαθείας και αλληλεγγύης μεταξύ των
γ) Η συμβολή των μελών αυτής εις την μελέτη και διάδοσης των Συμαϊκών ηθών και εθίμων ως και η παροχή οιασδήποτε ηθικής και υλικής βοήθειας προς την πατρίδα Σύμην και
δ) Η συμπαράστασις εν γένει της ενώσεως μεθ’ όλων των δυνάμεών της εις την συνέχισιν της λαμπράς ιστορίας και του ενδόξου μεγαλείου της Σύμης μας.”
   Το Καταστατικό τροποποιήθηκε το 1978 (απόφαση 339) επί προεδρίας Δημήτρη Αγγελίδη με πληρεξούσιο δικηγόρο τον αείμνηστο Νούφρη Φαρμακίδη και η επωνυμία του Σωματείου έγινε πλέον ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΙΑΚΩΝ ΝΕΩΝ “Ο ΝΙΡΕΑΣ”, ενώ ο σκοπός του (Άρθρο 2) έχει ως εξής:

Ο σκοπός του σωματείου είναι κοινωφελής. Τα μέλη του σωματείου αισθάνονται ότι έχουν κοινή ιδιαίτερη πατρίδα τη Σύμη. Έχουν συμφέρον και θέλουν γι’ αυτό να προλάβουν κάθε παραπέρα κοινωνική παρακμή και ερήμωση του νησιού. Επί πλέον να βοηθήσουν για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της συμιακής κοινωνίας, που είναι αναπόσπαστα μέλη της. Αυτό θα γίνει αφού μελετηθούν και αναλυθούν ιστορικά τα αίτια της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης του νησιού και τα αίτια της πτώσης του.
Η έρευνα γύρω από αυτά τα προβλήματα και η έκδοση μελετών θα έχει σαν αποτέλεσμα την κατανόηση των σημερινών προβλημάτων του νησιού και προσπάθεια επίλυσής τους. Αυτή η προσπάθεια οδηγεί στο να συνειδητοποιούν τα μέλη του σωματείου την κοινή τους καταγωγή και να συσφίξουν έτσι τους δεσμούς ανάμεσά τους.
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη της ικανότητας για συλλογική εργασία και για αλληλοκατανόηση