ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΩΝ

Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριτών Ρόδου

”Παναγία Βρυσιανή’

 

Η ‘Ενωση Μεσοχωριτών Ρόδου “Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΡΥΣΙΑΝΗ”, ιδρύθηκε στη Ρόδο το 1992. Σκοπός του είναι ηη σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ των χωριανών που κατοικούν στη Ρόδο, η προώθηση της καρπαθιακής παράδοσης καθώς και η βοήθεια επίλυσης προβλημάτων που αφορούν το Μεσοχώρι.