ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΙΩΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΙΩΤΩΝ

 
Ο “Σύλλογος των εν Ελλάδι Κασίων” ιδρύθηκε το 1928 με βασικό σκοπό την συμπαράσταση των Κασιωτών