ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΑΙΩΝ «Ο ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ»

Κοινωνικός Σύλλογος Συμαίων «Ο Πανορμίτης»

 

Ιδρύθηκε το 1916, από την παροικία των Συμιακών του Πειραιά, με σκοπό βασικά κοινωνικού χαρακτήρα, την συμπαράσταση στις ανάγκες των μελών του, και ιδιαίτερα των Συμιακών που κατέφταναν ως πρόσφυγες στην Ελεύθερη Ελλάδα.  

            Αργότερα, όταν διαπιστώθηκε η δολιότητα των Ιταλών κατακτητών και η συνεχώς αυξανόμενη συμπεριφορά τους εις βάρος των Δωδεκανησίων, ο σκοπός διευρύνθηκε σε πατριωτικό – εθνικό.  Κορύφωση αυτού, ήταν η στελέχωση του Συντάγματος Δωδεκανησίων Εθελοντών, του οποίου άλλωστε οργανωτής υπήρξε ιστορική Συμαϊκή μορφή, ο Μάρκος Κλαδάκης.
              Από την ίδρυσή του, αλλά ιδιαίτερα μετά την ενσωμάτωση, ο Σύλλογος ανέπτυξε σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα, για τη διάσωση της παράδοσης, την διατήρηση των εθίμων και με την έκδοση εφημερίδας «το Συμαϊκόν Βήμα» ανελλιπώς από το 1937 έως και σήμερα…