Πολιτιστικός σύλλογος Τήλου ” Νέα Ομόνοια”

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

 
Σκοπός του συλλόγου είναι η προάσπιση και η προβολή των εθίμων και παραδόσεων του νησιού αλλά παράλληλα η δημιουργία και οργάνωση εκδηλώσεων που προάγουν το ευρύτερο πνεύμα του πολιτισμού.